OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY

 

Obchodní a storno podmínky

 

11.01.2024

 

1. Provozovatelem ubytovacích služeb je společnost Sdružení Neratov, z. s.​

●     Bartošovice v Orl. h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl. h.

●     E-mail: sdruzeni@neratov.cz

●     Číslo účtu: 1242345399/0800 (Česká spořitelna)

●     IČ: 46456970, DIČ: CZ46456970

 

2. Místo poskytování ubytovacích služeb

Chata Neratov , č.p.  82, Bartošovice v Orlických horách, 517 61, tel: +420 733 740 390     , chata@neratov.cz

 

3. Ceny a služby

Ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena ve vydaném dokladu, například ve faktuře. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v dokladu. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (nepředvídatelné události), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Ubytovatel si vyhrazuje právo zaměnit hostovi objednaný pokoj za jiný pokoj ve stejné nebo lepší úrovni ubytování. 

 

4. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku ubytovacích služeb kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu na emailovou adresu chata@neratov.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání e-mailu.

Zaplacená záloha bude použita pro uhrazení storno poplatku a  je nevratná.

 

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby ze závažných důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho blízké rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich vzniku.

Další podmínky při zrušení pobytu

•           V případě,že bude ubytovací zařízení uzavřeno z nařízení vlády, případně jiných úřadů, bude mít zákazník možnost si svůj pobyt přesunout na jiný termín v průběhu nadcházejících 12 měsíců od nástupu na neuskutečněný pobyt.

•           V případě, že bude ubytovací zařízení uzavřeno ze závažných důvodů z nařízení vlastníka, jako je např. havárie provozu, nemoc personálu apod., ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi žádné storno poplatky, záloha bude vrácena.